Totalentreprenad för villa och radhus

Om du väljer oss för en totalentreprenad kan du vara säker på att det överenskomna priset är det pris du får betala, förutsatt att inget oförutsett inträffar under arbetets gång. Du kommer heller inte att få några fakturor från underleverantörer eller försäljare: alla inköp, och all kontakt med andra entreprenörer, sköter vi. 

Renovering av villa eller radhus

Om bor i en villa eller ett radhus som är i behov av renovering kan totalentreprenad vara ett smart val. Väljer du att anlita oss för din renovering behöver du inte skriva avtal med olika entreprenörer, och sedan hålla koll på att de sköter sin del av avtalet. Istället skriver du endast ett kontrakt – med oss – och vi sköter sedan översynen av de olika momenten. 

Exempel på vad som kan ingå i en renovering på totalentreprenad är:

  • Omläggning av tak
  • Renovering av kök
  • Ominstallation av el
  • Ventilationsunderhåll

Behoven skiljer sig dock stort från ett hus till ett annat, och därför är det viktigt att vi tillsammans planerar och projekterar arbetet. Det är era visioner som är vägledande i det kostnadsförslag som vi utarbetar efter era önskemål.

Efter att vi fått höra era visioner gör vi en inspektion av fastigheten, för att bedöma dess skick och komma fram till lämpliga åtgärder. Tillsammans med er gör vi upp en plan för renoveringen, och vi ger er ett kostnadsförslag att ta ställning till.

Totalentreprenad vid nyproduktion

Vi kan även stå till tjänst med totalentreprenad om du vill bygga ett nytt hus på en tomt. Även då har du en enda kontaktperson, som sköter kontakten med leverantörer och underentreprenörer. Du vet redan från början när ditt hus kommer att vara färdigt, och vad det kommer att kosta. När du flyttar in i huset kommer också allt att vara på plats. Ni behöver med andra ord inte vänta på leveranser av handdukstorkar, duschmunstycken eller någonting annat.