Totalentreprenad för fastigheter

Om du äger en större fastighet som behöver renoveras, eller vill bygga ett hus med lägenheter, är totalentreprenad ett bra val. Bland våra uppdragsgivare finns privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag, och uppdragen kan vara allt från enklare renoveringar till nybyggnationer och tillbyggen.

I vår totalentreprenad kan följande tjänster ingå:

  • målning och tapetsering
  • golvläggning och golvslipning
  • kök- och badrumsrenovering
  • fasadrenovering och -målning
  • rivningsarbeten
  • el- och VVS-arbeten.

Fördelen med att välja vår totalentreprenad är att ni då endast har en kontaktperson, nämligen vår projektledare. Ni behöver inte ha kontakt med leverantörer och underentreprenörer – det sköter projektledaren. Genom att vi har ett väl upparbetat kontaktnät kan vi också få bättre priser hos leverantörerna, vilket gör att slutnotan för er blir lägre än om ni hade gjort alla upphandlingar av material själva.

En totalentreprenad är en bra lösning när en fastighet ska renoveras eller nyproduceras, och det är viktigt att allting blir klart i tid. Risken för oförutsedda kostnader eller uteblivna leveranser minskar när en erfaren projektledare håller i trådarna och sköter kontakten med de aktörer som är inblandade. 

Totalentreprenad för bostadsrättsföreningar

Om ni är en bostadsrättsförening som vill genomföra ett bygg- eller renoveringsprojekt åtar vi oss mer än gärna detta uppdrag. Vi har en lång och gedigen erfarenhet av totalentreprenad för bostadsrättsföreningar, och ser alltid till helheten. 

Vi utför entreprenaden i enlighet med det beställningsunderlag ni tar fram åt oss, och håller en dialog med er genom hela processen. Därigenom säkerställer vi att det färdiga resultatet blir i linje med era önskemål och krav, utan komplikationer eller missförstånd.