Vanliga frågor om totalentreprenad

Vem är byggherre vid en totalentreprenad?

Det är du som beställer arbetet som är byggherre. Det innebär att det är du som har ansvaret för att gällande krav och regler följs. Du ska också delta vid byggsamråd, för att få veta vilka krav byggnadsnämnden i din kommun ställer på huset.

Vad är styrd totalentreprenad?

Styrd totalentreprenad är en totalentreprenad där beställaren har specificerat en eller flera delar av entreprenaden, exempelvis vilken typ av dörrar som ska användas. Du som är beställare ansvarar för funktionen hos de delar du väljer. Entreprenören, alltså vi, ansvarar fortfarande för att leverera den totala funktionen. Det är också vårt ansvar att säkerställa att de delar som du väljer inte försämrar denna funktion.

Vad ingår i en totalentreprenad?

Ordet “total” i totalentreprenad innebär inte att allting ingår. Vad som ingår beror på totalentreprenadens form. I en styrd totalentreprenad är det dock du som beställare som är ansvarig för de delar du har tillhandahållit.

Vad är det för skillnad mellan totalentreprenad och funktionsentreprenad?

Funktionsentreprenad är ett annat ord för totalentreprenad, eftersom du som beställare framför allt ska specificera byggnadens funktion. Vi som entreprenör har sedan ansvar för att leva upp till de krav som ställs under såväl anbuds- som projekteringsfas. I vissa fall avses med funktionsentreprenad en totalentreprenad där entreprenören också har ansvar för underhållet under en period efter att byggnaden har färdigställts.